Karta Eleganza

  1. Karta Klienta Eleganza - Świat Dobrych Ubrań (zwana w dalszej części Kartą) obowiązuje we wszystkich salonach Eleganza na terenie Polski. Aktualny wykaz salonów dostępny jest na stronie internetowej www.eleganza.com.pl
  2. Właścicielem i emitentem karty są członkowie Porozumienia Domów Handlowych w ramach którego działają salony.
  3. Posiadaczem karty stałego klienta mogą być osoby fizyczne - klienci salonów Eleganza
  4. Karty wydawane są klientom salonów Eleganza - bezpłatnie. Warunkiem otrzymania jest dokonanie dowolnego zakupu za minimum 200zł z kolekcji Eleganza.
  5. Otrzymanie karty wiąże sie z dobrowolnym przekazaniem danych osobowych do celów marketingowych Prorozumienia.
  6. Korzyści dla użytkowników karty określane są każdorazowo w regulaminie promocji udostępnianym w Salonach uczestniczących w promocji oraz na stronie internetowej www.eleganza.com.pl
  7. Karta Klienta Eleganza -Swiat Dobrych Ubrań - nie jest kartą kredytową.
  8. Fakt zagubienia, kradzież lub zniszczenia Karty należy zgłosić w Salonie, który karte wydał. Nową kartę klient może otrzymać po dokonaniu zakupu z Kolekcji Eleganza.
  9. Karta Klienta Eleganza - Świat Dobrych Ubrań - ważna jest do odwołania

Posiadacze Karta Eleganza - Świat dobrych Ubrań otrzymanych w salonie SDH "Sawko" otrzymują 5% rabatu na zakupy z kolekcji Eleganza oraz uczestniczą w dodatkowych okresowych promocjach.

www.eleganza.com.pl