Karta Eleganza

    1. Karta Klienta Eleganza - Świat Dobrych Ubrań (zwana w dalszej części Kartą) obowiązuje we wszystkich salonach Eleganza na terenie Polski. Aktualny wykaz salonów dostępny jest na stronie internetowej www.eleganza.com.pl
 2. Właścicielem i emitentem karty są członkowie Porozumienia Domów Handlowych w ramach którego działają salony.
 3. Posiadaczem karty stałego klienta mogą być osoby fizyczne - klienci salonów Eleganza
 4. Karty wydawane są klientom salonów Eleganza - bezpłatnie. Warunkiem otrzymania jest dokonanie dowolnego zakupu z kolekcji Eleganza.
 5. Otrzymanie karty wiąże sie z dobrowolnym przekazaniem danych osobowych do celów marketingowych Prorozumienia.
 6. orzyści dla użytkowników karty określane są każdorazowo w regulaminie promocji udostępnianym w Salonach uczestniczących w promocji oraz na stronie internetowej www.eleganza.com.pl
 7. Karta Klienta Eleganza -Swiat Dobrych Ubrań - nie jest kartą kredytową.
 8. Fakt zagubienia, kradzież lub zniszczenia Karty należy zgłosić w Salonie, który karte wydał. Nową kartę klient może otrzymać po dokonaniu zakupu z Kolekcji Eleganza.
 9. Karta Klienta Eleganza - Świat Dobrych Ubrań - ważna jest do odwołania
Posiadacze Karta Eleganza - Świat dobrych Ubrań otrzymanych w salonie SDH "Sawko" otrzymują 3% rabatu na zakupy z kolekcji Eleganza oraz uczestniczą w dodatkowych okresowych promocjach.

www.eleganza.com.pl