Wynajem

 

WYNAJEM LOKALU

"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 16
posiada do wynajęcia przy ul. Janowskiej 4/8 (SDH "Sawko" wejście od ul. Pocztowej) pomieszczenie.

Łączna powierzchnia 42m2

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni pokój nr 20, tel. 661 407 459

lub drogą elektroniczną w Sekcji Administracji sa[małpka]pssbiala[kropka]pl

 

 

WYNAJEM POMIESZCZENIA BIUROWEGO

"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 16
posiada do wynajęcia przy ul. Brzeskiej 16 pomieszczenie biurowe, dwupokojowe.

Łączna powierzchnia 46,60m2
Pokój I z balkonem

Pokój II

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni pokój nr 20, tel. 661 407 459

lub drogą elektroniczną w Sekcji Administracji sa[małpka]pssbiala[kropka]pl

 

 

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 16 ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek gruntu oznaczonych nr geodezyjnymi 2334/1, 2334/2, 2334/3 o łącznej powierzchni 3663 m² wraz z zabudową położonych w Serpelicach gm. Sarnaki.

Ich stan prawny jest uregulowany w KW SI2S/00007770/4 prowadzonej przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Łosicach Sąd Rejonowy w Siedlcach.

- Działka nr 2334/1 o pow. 1212 m², jest zabudowana drewnianym budynkiem letniskowym o pow. użytk. 156,3 m², murowanym budynkiem kuchni z wiatą o pow. użytk. 9,3 m² i piwnicą gospodarczą wolnostojącą.

- Działka nr 2334/2 o pow. 1190 m², zabudowana jest murowanym budynkiem letniskowym adoptowanym z budynku gospodarczego o pow. użytk. 64,4 m² oraz budynkiem garażowym o pow. użytk. 12,3 m².

- Działka nr 2334/3 o pow. 1261 m² jest niezabudowana.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu ze Sprzedającym. Przedmiotem przetargu jest cała nieruchomość.

Termin składania ofert ustala się do 15.11.2018 r.

Nabywca jest zobowiązany do pokrycia kosztów zakupu związanych z zawarciem umowy sprzedaży.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie Spółdzielni pokój nr 20 tel: 83 343 20 42 lub 669 996 329.

 

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 16 ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości położonej w Białej Podlaskiej przy ul. Stacyjnej 15.

Przedmiotem przetargu są:

- prawo wieczystego użytkowania gruntu oznaczonej nr geod. 2940/15 o pow. 1133 m²

- budynek magazynowy o pow. 1124 m².

Stan prawny nieruchomości uregulowany jest w Księdze Wieczystej nr LU1B/000099914/1 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu ze Sprzedającym.

Termin składania ofert ustala się do 15.11.2018 r.

Nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów zakupu związanych z zawarciem umowy sprzedaży.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 20 lub telefonicznie, nr tel. 83 343 20 42 lub 669996329.

 

Posiadamy do odsprzedaży następujące urządzenia (używane)

Wszelkich informacji udziela Sekcja Administracji, pokój nr 20, tel. 661 407 459